Reflektavimo sistema sumaniam mokymuisi!

Julija Ladygienė

mokytoja, švietimo konsultantė, lektorė, tyrėja ir kūrėja. Modernioji mokykla “Forvardas”

Aš refleksijai skiriu ypatingą dėmesį. Pastebėjau tiesioginę sąsają tarp gebėjimo reflektuoti ir akademinių pasiekimų bei bendrųjų kompetencijų gylio. Mokinių refleksijas naudoju ne vien stebėti asmeninę mokinių ūgtį, bet ir įvertinti savo darbo veiksmingumą. Aš pavargstu valandų valandas vesdama refleksijų duomenis į ,,Excel’’ programą, kurdama formules ir apdorodama duomenis. Esu pavargusi nuo mechaninio darbo, kurį atlikti galėtų... REFLECTUS.

Todėl aš esu čia: mokytoja, kurianti praktišką įrankį, praktiškam jo naudojimui, praktiškiems, savo laiką ir refleksiją vertinantiems kolegoms

Julija Ladygienė

mokytoja, švietimo konsultantė, lektorė, tyrėja ir kūrėja. Modernioji mokykla “Forvardas”

Naujienas skelbiame mūsų Facebook paskyroje

Kaip veikia reflectus?

REFLECTUS mokiniams

Mokiniai naudosis savo mobiliaisiais įrenginiais atsakyti į mokytojo atsiųstas refleksijas. Naudodamiesi sistemingais refleksijų duomenimis, jie atras savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią įtaką darančius veiksnius.

REFLECTUS mokytojams

Mokytojai kompiuteryje kurs refleksijų klausimynus, naudodamiesi augančia metodų duomenų baze arba kolegų rekomenduojamais klausimynų ruošiniais. Analizuodami sistemingai gaunamus refleksijų duomenis, mokytojai galės padėti kiekvienam vaikui sąmoningai žengti mokymosi keliu ir realiu laiku stebėti, kaip mokiniai priima konkrečius ugdymo proceso aspektus.

Mokytojai ir Mokiniai

Įgalins mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi

Atras galimybę tikslingam telefono panaudojimui pamokoje

Atras tinkamiausius mokymo būdus kiekvienam vaikui

Sutaupys laiko apdorodami refleksijų duomenis

Seks savo duomenis: kas sekasi ir kur reikia pasistengti

Sutaupys laiko ruošdamiesi reflektavimui

Atras sau geriausius mokymosi būdus