Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

Produktas

  /  Produktas

Apie Reflectus

Reflektavimas – vienas iš veiksmingiausių būdų, padedančių mokytojui tobulėti. Išsikeltų mokymo tikslų, rezultatų bei patiriamų emocijų apmąstymas ir įvertinimas leidžia atrasti savąjį mokymo stilių bei kelti tolesnius profesinės pažangos siekius. Svarbiausia – užtikrinti sistemingą ir metodišką refleksijų organizavimą. Būtent tam ir sukūrėme Reflectus!

Kas tai yra?

Reflectus – tai internetinė reflektavimo sistema, kuri automatizuoja, supaprastina bei užtikrina nuoseklų refleksijų organizavimą tarp mokytojo ir moksleivių.

 

Reflectus sistema susideda iš dviejų dalių:

internetinės platformos mokytojui;

mobiliosios programėlės mokiniams.

Reflectus yra skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir mokiniams.

Kaip tai veikia?

Refleksijos klausimynų kūrimas

Mokytojai gali pasinaudoti skaitmenizuotais refleksijos metodais ir sudaryti unikalius klausimynus, kurie leis įvertinti norimus mokymo(si) aspektus.

Automatizuotas refleksijų siuntimas

Sukūrę refleksijos klausimynus, mokytojai turi galimybę sudaryti periodišką jų siuntimo tvarkaraštį – net ir visiems mokslo metams į priekį! Nustatytu laiku mokiniai automatiškai gaus refleksijos klausimynus į savo išmaniuosius įrenginius.

Refleksijų duomenų kaupimas

Visų refleksijų duomenys yra automatiškai susisteminami ir atvaizduojami grafiškai. Kuo dažniau mokiniai reflektuoja, tuo yra lengviau padaryti su mokymo(si) procesu susijusias įžvalgas.

Kuo tai naudinga?

Čia ir dabar gauna grįžtamąjį ryšį – momentiškai gali reaguoti į problemines sritis.

Sutaupo laiko ruošiantis reflektavimui ir apdorojant refleksijų duomenis.

Remiantis duomenimis, o ne nuojauta, atranda kiekvienam vaikui individualius mokymo(si) būdus.

Įgalina mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.

Greitai ir paprastai seka mokinio visapusišką individualią pažangą.

Išmoksta reflektuoti savo mokymosi patirtis.

Prisiima atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

Seka savo mokymosi pažangą: kas sekasi ir kur reikia pasistengti.

Atranda galimybę tikslingam telefono panaudojimui pamokoje – refleksija išmaniai ir patraukliai.

Atranda sau tinkamus būdus, kaip efektyviau mokytis.

Auga mokinio stipriųjų ir silpnųjų savybių/sričių pažinimas.

Mokyklos bendruomenė geba efektyviau įsivertinti, išmoksta reflektuoti patirtį taupydama laiką.

Mokytojai kuria teigiamus pokyčius klasėse, pasikliaudami ne vien savo intuicija, bet ir konkrečiais duomenimis apie kiekvieną moksleivį.

Mokyklos bendruomenę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai profesionalai

Refleksija užtvirtina mokymosi patirtį. Refleksija savaime yra naudingas dalykas, jei ir nėra kaupiami duomenys.

Analizuodamas sukauptus duomenis mokytojas pastebės kiekvieną vaiką, greičiau atras jo mokymuisi įtakos turinčius veiksnius.

Refleksijos pagalba mokinys gali nuspręsti, kokie metodai, būdai padeda greičiau įsisavinti medžiagą, kokios jo stipriosios ir silpnosios sritys.

Tėvai reflektuodami su savo vaikais gali prisidėti prie ugdymo(si) proceso ir daugiau sužinoti kaip jiems sekasi.

Ugdomas įprotis nuolatos reflektuoti – taip bus galima greičiau įžvelgti ryšius tarp veiksmų ir rezultatų.