Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

Naujienos

  /     /   Ar sutikome jus Tūkstantmečio mokyklų projekto renginiuose?

2022-05-04

Ar sutikome jus Tūkstantmečio mokyklų projekto renginiuose?

Balandžio mėnesį vyko tikrai puikūs ŠMSM inicijuotos švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos” renginiai „Kontaktų mugė” Anykščiuose, Vilniuje bei Klaipėdoje, pritraukę labai daug mokytojų, vadovų, savivaldybių administracijų darbuotojų, švietimo skyrių bei švietimo centrų darbuotojų.

Programos tikslas – Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.

Mokyklų veiklos tobulinimo sritys:

  • Įtraukusis ugdymas
  • Lyderystė
  • Kultūrinis ugdymas
  • STEAM ugdymas

Kontaktų mugių tikslas – supažindinti komandas su šiuolaikinėmis švietimo paslaugomis, kurios skatina lyderystės, įtraukties, kultūrinio ir STEAM ugdymo plėtrą, įvairovę ir įgyvendinimą mokyklose. Ir Reflectus buvo vienas iš įrankių. su kuriais atvykę galėjo susipažinti!

Labai džiaugiamės pasimatę ne tik su esamais klientais (su kuriais per karantiną neteko susipažinti), tačiau ir su besidominčiais Reflectus įrankiu.