Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

ES projektai

  /  ES projektai

„Reflectus klientų savitarnos sistemos sukūrimas“

 

Nuo 2022 m. sausio 3 d. UAB „Refleksija“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „Reflectus klientų savitarnos sistemos sukūrimas“ (Nr. S-13.1.1-LVPA-K-860-01-1515).

Projekto tikslas – sukurti Reflectus klientų savitarnos sistemą. Ši sistema leis automatizuoti UAB „Refleksija“ teikiamų paslaugų pirkimo-pardavimo procesus, įskaitant užsakymų priėmimą, užsakymo dokumentacijos generavimą, užsakymo apmokėjimą ir kitus susijusius veiksmus. Tikimasi, kad įdiegta klientų savitarnos sistema, leis optimizuoti įmonės veiklą ir išplėsti teikiamų paslaugų asortimentą bei padidins švietimo sričiai teikiamų paslaugų prieinamumą.

Projekto trukmė: 2022 m. sausio 3 d. – 2022 m. lapkričio 21 d.

Bendra projekto vertė – 66 420,00 Eur. Iš jų finansuojama ES – 49 815,00 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-160 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.