Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

Informacija apie seminarą

  /  Informacija apie seminarą

Turite klausimų? Norite užsisakyti seminarą? Susisiekite su mumis.

MOKYTOJO REFLEKTYVIOJI PRAKTIKA: MITAS AR REALYBĖ?

Tikslas – įgyti reflektavimo apie išgyventą patirtį būsimoje profesinėje veikloje gebėjimus, modeliuojant kasdienio gyvenimo scenarijus, formuoti mentalinės referencijos schemas bei naratyvus, kurie teikia prasmę ne tik asmeniniam tobulėjimui ir savižinai, bet ir ugdytinių elgesio modeliavimui.

 

Pristatomi skirtingi refleksijos modeliai ir konkretūs metodai, skatinantys refleksiją, kaip priemonės savo patirčiai analizuoti, integruojant juos į socioedukacinės veiklos procesus, padedant įsisąmoninti savo požiūrį į atliekamą veiklą, numatant tinkamas veiklos atlikimo strategijas ir perspektyvas, efektyviau ir kokybiškiau įvertinant bei keičiant atliekamus veiksmus, priimant kompleksinius sprendimus įvairiose profesinės veiklos situacijose, plėtojant visuminę savo kaip specialisto kompetenciją.

 

Trukmė – 6 akad. val.

 

(*Galima registruotis seminarui nuo kovo mėn.)

Remigijus Bubnys

prof. dr. Remigijus Bubnys;

Remigijus taip pat buvo psichologijos mokytojas;

Daugiau nei 10 metų analizuoja ir tyrinėja reflektavimo procesų diegimo galimybes mokantis. Šia tematika parengęs ir išleidęs ne vieną mokslo studiją ir kelias dešimtis mokslinių publikacijų;

Per pastaruosius penketą metų savo rezultatus pristatė daugiau nei 40-yje nacionalinių ir tarptautinių konferencijų metu;

Skaitė paskaitas ir tobulinosi Suomijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Pietų Korėjoje, Indijoje, Šri Lankoje, Japonijoje ir kt. šalių universitetuose.