Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

Informacija apie mokymų programą

  /  Informacija apie mokymų programą

Turite klausimų? Norite užsisakyti ilgalaikę mokymų programą? Susisiekite su mumis.

REFLEKTYVAUS MOKYMO(SI) PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE

Seminaras Nr. 1 „Kas, kam, kaip ir KODĖL?“

Tikslai ir uždaviniai:

– Susipažinti su ugdymosi proceso kasdieninės ir etapinės refleksijos svarba ir nauda.
– Išgryninti ugdymosi proceso kasdienės ir etapinės refleksijos tipus.
– Susipažinti su refleksijos metodais.
– Diferencijuoto/ individualizuoto mokymo(si) proceso kūrimo, remiantis refleksijų duomenimis, atvejo analizė.

 

Plėtojamos kompetencijos:

– Refleksyviojo mokymosi kompetencija.
– Patirtinio mokymosi kompetencija.
– Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencija.
– Mokytojo didaktinė kompetecija.

 

Trukmė: 6 akad. val.

Savarankiška užduotis „Refleksijos klausimynų kūrimas ir naudojimas praktiškai“

Tikslai ir uždaviniai:

Diferencijuoti namų darbai pasirinktinai (III lygiai):
– Bazinis
– Pažengusių
– Aukščiausias

 

Plėtojamos kompetencijos:

– Patirtinio mokymosi kompetencija.
– Asmeninė savęs pažinimo kompetencija.
– Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencija.

 

Trukmė 6  akad. val.

Seminaras Nr. 2 „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“

Tikslai ir uždaviniai:

– Supažindinti dalyvius su refleksijos svarba asmeniškai ją patiriant;
– Praktiškai išgyventi D. A. Kolbo patirtinio mokymosi ratą;
– Išbandyti įvairių refleksijos formų organizavimo strategijas;
– Kurti prasmingus klausimynus;
– Išmokti refleksijos duomenų grupavimo ir reikšmių priskyrimo metodologijas.

 

Plėtojamos kompetencijos:

– Patirtinio mokymosi kompetencija;
– Asmeninė savęs pažinimo kompetencija;
– Mokėjimo mokytis kompetencija;
– Socialinė kompetencija;
– Komunikavimo kompetencija;
– Mokytojo didaktinė kompetencija.

 

Trukmė – 6 akad. val.

Savarankiška užduotis „Mokinių refleksijų duomenų grupavimas ir reikšmių priskyrimas“

Tikslai ir uždaviniai:

Diferencijuoti namų darbai pasirinktinai (III lygiai):
– Bazinis
– Pažengusių
– Aukščiausias

 

Plėtojamos kompetencijos:

– Duomenų analizavimo ir apdorojimo kompetencija

 

Trukmė – 4 akad. val.

Seminaras Nr. 3 „Darbas su releksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir strategijų išgryninimas“

Tikslai ir uždaviniai:

 

– Supažindinti dalyvius su duomenų analizės bazinėmis sąvokomis.
– Praktiškai išbandyti duomenų analizavimo strategijas su savo mokinių refleksijų duomenimis.

– Aptarti problemų identifikavimo algoritmus.

– Galimų problemų sprendimų strategijų išgryninimas.

 

Plėtojamos kompetencijos:

 

– Patirtinio mokymosi kompetencija.
– Asmeninė savęs pažinimo kompetencija.
– Mokėjimo mokytis kompetencija
– Socialinė kompetencija
– Komunikavimo kompetencija

– Duomenų analizavimo ir apdorojimo kompetencija
– Mokytojo didaktinė kompetencija

 

Trukmė – 6 akad. val.

Savarankiška užduotis „Reflektyvaus mokymo(si) proceso įgyvendinimo sėkmių ir nesėkmių fiksavimas“

Tikslai ir uždaviniai:

 

Diferencijuoti namų darbai pasirinktinai (III lygiai):
– Bazinis
– Pažengusių
– Aukščiausias

 

 

Plėtojamos kompetencijos:

 

– Patirtinio mokymosi kompetencija.
– Asmeninė savęs pažinimo kompetencija.
– Žmogiškųjų resursų valdymo kompetencija.
– Duomenų analizavimo ir apdorojimo kompetencija

 

 

Trukmė – 6 akad. val.

Seminaras Nr. 4 „Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas klasės/ mokyklos lygmenyje“

Tikslai ir uždaviniai:

 

– Dalyvių supažindinimas su pokyčių vadybos pagrindais.
– Pasidalinimas asmeniniais iššūkiais ir grupinio grįžtamojo ryšio metodologija.
– Iššūkių valdymo algoritmas siekiant geresnių pasiekimų.
– Efektyvaus klasės valdymo strategijos.
– Skirtingų ugdymo(si) proceso diferencijavimo/ individualizavimo strategijų pristatymas.

 

 

Plėtojamos kompetencijos:

 

– Duomenų analizavimo ir apdorojimo kompetencija.
– Mokymosi proceso diferencijavimo ir individualizavimo planavimo kompetencija.

 

 

Trukmė – 6 akad. val.

– Programa yra diferencijuota pagal kiekvieno dalyvio pasiruošimą ir motyvaciją. Lektoriai gali keistis, todėl bus įvardinti prieš seminarus.

– Tik įgyvendinus VISĄ programą dalyviui yra suteikiamas programos baigimo pažymėjimas.

– Reflectus komanda pasilieka teisę išbraukti dalyvį iš sąrašo, jeigu jis nėra aktyviai įsitraukęs (nedalyvauja seminaruose ir neatlieka savarankiškų užduočių).

– Didžiausias dalyvių skaičius viename sraute – 32 žmonių.

– Mokymų programos trukmė ~4 – 6 mėn.

– Programa akredituojama bendradarbiaujant su vietiniais švietimo centrais, kurie nustato pažymėjimų kainą (~1-2 eur/žmogui).